خرید مبل قسطی

محاسبه اقساط

طرح مورد نظر، مبلغ و تعداد اقساط را مشخص کنید.

تامین کننده اعتبار
دکورابو

فعال

مبلغ اعتبار (تومان)

پیش پرداخت

تعداد اقساط

مبلغ هر قسط

393,000

مبلغ پیش پرداخت

1,687,000

ضمانت مورد تایید

چک بنفش صیادی

جمع مبلغ اقساط و پیش پرداخت

5,625,000

شرایط خرید اقساطی از فروشگاه دکورابو

1– ثبت درخواست اعتبار

2- اعتبار سنجی بانکی

3- در صورت تایید اعتبار سنجی بانکی، ارسال پیامک به مشتری و ارسال مدارک مورد نیاز

4- فرایند تنظیم قرارداد و تحویل مدارک

5- دریافت مدارک و اعتبارسنجی نهایی ارسال کالا پس از تایید نهایی مدارک ارسال شده

جهت ثبت نام خرید اقساطی کلیک نمایید. 

مستندات هویتی مورد نیاز

  1. تصویر کارت ملی
  2. صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات)
  3. مستندات شغلی
  4. مستندات محل سکونت

توضیحات اعتبار سنجی

  • اعتبار سنجی از طریق چک کارمندی یا برگ چک که دارای نشان بنفش صیاد باشد
  • عدم داشتن چک برگشتی
  • ارائه تعداد چک ها طبق تعداد ماه‌های اقساطی